Ďakovný list

 

 

 

           Dovoľte , aby som Vám v mene Domova sociálnych služieb  Čistá duša  v Trenčíne , vyjadrila svoje poďakovanie za pomoc ,  ktorú ste nášmu zariadeniu poskytli v čase pre nás tak veľmi zložitom a ťažkom.

       Podaná pomocná ruka  v materiálnej,finančnej alebo inej forme  z Vašej strany bola pre nás pomocou tak neoceniteľnou , ktorú si málokto vie predstaviť.

        Vážime si Vás ako ľudí s Veľkým srdcom, ktorí berú zdravotne handicapovaných mladých ľudí ako súčasť našej spoločnosti,chápu ich ťažkosti, sny a skryté túžby, ktoré nie každý človek pochopí a podporí.

 

Vyjadrujeme Vám preto jedno veľké ĎAKUJEME !!!

 

         Budeme nesmierne šťastní , keď nás poctíte svojou návštevou v našom zariadení ,  aby ste spoznali  nás všetkých , ktorí by sa Vám chceli odvďačiť za Vašu ochotu , lásku a snahu pomôcť.

 

                                     S úctou a vďakou      

                                                                           

 

                                                                                  PhDr.Mária Trenčanová

                                                                              Riaditeľka  DSS Čistá duša

                                                                             kont.:0910 917 122 

                                                                             email:trencanovamaria@post.sk    cistadusa@centrum.sk