1.1.2012  Ponúkame špecializované sociálne poradenstvo,

                 pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí.

                 Obhájili sme akreditáciu na ministerstve práce sociálnych veci a rodiny.