Spôsob prijatia

V súlade s účinnosťou zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách došlo k výraznej zmene vo formálnom postupe pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby. Občan, ktorý chce mať poskytované sociálne služby v DSS – Čistá duša, resp. jeho zákonný zástupca požiada TSK o vydanie posudku odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby. TSK po preverení zdravotno-sociálnej situácie vydá Posudok odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby. Na základe tohto môže občan, resp. jeho zákonný zástupca uzatvoriť s príslušným zariadením sociálnych služieb Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb. O konkrétnych podmienkach podajú informácie pracovníci sociálneho úseku DSS- Čistá duša.

Príslušné tlačivá získate na našej stránke v sekcii na stiahnutie. Viac informacii získate na stránke TSK.